Welcome to Aberaeron!    Croeso i Aberaeron!

English

hafan

hanes

  digwyddiadau

cyfeirlyfr

map

pamffled

linciau

treftadaeth

carnifal

yn ei blodau

defnyddiol

gwyl bysgod

Croeso i Aberaeron

Ar ran trigolion Aberaeron hoffwn estyn croeso cynnes i chi. Efallai buoch chi yn Aberaeron nifer o weithiau. Neu rydych chi wedi gyrru trwyddo a gweld ein siopau hyfryd a’u harddangosfeydd trwsiadus yn y ffenestri a phenderfynu stopio. Does dim bai arnoch. Mae Aberaeron yn ynfalchďo yn cynnig y safonau siopa uchaf. Mae ein caffis a’n bwytai yn gweini’r cynnyrch lleol gorau posib ac mae ein tafarnau yn cynnig cwrw go iawn. Mae gennym ni wetai a gwlâu a brecwast o’r safon uchaf a fydd yn brofiad esmwythol a rhamantus. Os ydych chi’n feiciwr, mae gennym ni nifer o lwybrau beicio prydferth yn yr ardal, ac mi fydd y Canolfan Croeso ar y Cei yn farparu’r holl wybodaeth fydd angen arnoch i wella’ch profiad yma.

 

Os ydych chi’n gerddwr, mae llwybr yr arfordir a nifer o lwybrau merndirol ar gael i chi. Mae gennym ni ganolfan hamdden, pwll nofio a nifer o gyfleusterau chwaraeon; mae pysgota yn yr afon Aeron yn boblogaidd. Trwy gydol yr haf mae gennym ni wyliau lliwgar, arddangosfeydd, twrnameintiau chwareon a digwyddiadau. Ni fyddwch chi wedi’ch siomi. Mae Aberaeron yn cynnig profiad hyfryd lle allwch chi ddianc o’ch bywyd pob dydd.

 

! Ar ôl i chi brofi Aberaeron – ymlacio ger yr harbwr, gwylio’r machlud haul dros Fae Ceredigion, neu chwilio drwy ein siopau bach sydd â chymaint i’w gynnigbyddwch chi’n teimlo’n iach. Rwy’n siwr byddwch chi wedi’ch swyno gan ein tref. Dewch yn ôl yn fuan!

 

Y Cynghorydd Elizabeth Evans

 

Supported by Aberaeron Bicentenary 2007

webmaster@aberaeron.info

© Cardiconnect.com 2014