Welcome to Aberaeron! Croeso i Aberaeron!

English

hafan

hanes

  digwyddiadau

cyfeirlyfr

map

pamffled

linciau

treftadaeth

carnifal

yn ei blodau

defnyddiol

gwyl bysgod

Croeso i Aberaeron

Ar ran y trigolion, pleser yw estyn croeso cynnes i Aberaeron p'run ai dyma eich ymweliad cyntaf neu os ydych yn un o'r lIawer sy'n ymweld 'r dref yn rheolaidd. Nid yw Aberaeron a'r ardal o'i hamgylch yn cynnig pecyn gwyliau arferol neu brofiad cyffredin. Dyma fan ble gallwch fwynhau natur, ble gallwch fod yn unigryw; lie i ymlacio a mwynhau.

 

Mae ein busnesau yn parhau i ailwampio ac uwchraddio i sicrhau eu bod yn cynnig y gorau yn y siopau, gwestai a thai gwely a brecwast, tafamdai a thai bwyta yn gweini cynnyrch ffres a lIeol. Mae lIawer o'r siopau yn annibynnol gyda'r perchnogion yn dangos dealltwriaeth ddofn o'u busnesau ac yn cynnig cyngor manwl a gwasanaeth aruchel. Edrychwch ar yr hysbysebion ar y tudalennau sy'n dilyn ac ewch i'w cefnogi.

 

 

Mae ganddom hefyd lawer o ddigwyddiadau amrywiol dros y misoedd nesaf, i'w mwynhau gan ymwelwyr a thrigolion y dref.

 

Felly gwnewch brofiad Aberaeron yn brofiad i chi - am ddiwrnod, am wythnos neu am byth.

 

Dai Jones, Maer Etholedig 2013/14

 

Supported by Aberaeron Bicentenary 2007

webmaster@aberaeron.info

 Cardiconnect.com 2013