Welcome to Aberaeron! Croeso i Aberaeron!

English

hafan

hanes

  digwyddiadau

cyfeirlyfr

map

pamffled

linciau

treftadaeth

carnifal

yn ei blodau

defnyddiol

gwyl bysgod

Croeso i Aberaeron

Pleser or mwyaf yw eich croesawi chi, ar ran trigolion Aberaeron, in tref glan mr hard a phrydferth. Gydai thai Sioraidd lliwgar, harbwr deniadol a adeiladwyd tua 1807, cred sawl un taw Aberaeron yw trysor penna Bae Ceredigion.

Fel un a magwyd yn y dref, rwyf wedi cael y fraint o brofi popeth y gall Aberaeron ei gynnig. Fe ddawr cyfle i chi hefyd maes o law i fwynhaur atyniadau a gynigir ganddo, o eistedd ar wal yr harbwr yn gwylio machlud yr haul, crwydro llwybraur arfordir ar dref, mentro ar ein llwybrau beiciau neu fwynhau ein siopau an bwytai unigryw. Y mae gan Aberaeron rhywbeth at ddant pawb.

Y mae gennym gwestai bwtc or radd flaenaf, llefydd i letya, busnesau gwely a brecwast teuluol a meysydd gwersylla. Y mae ein cafs, tafarndai a bwytai yn gweini cynnyrch lleol o flas arbennig, ynghyd dewis helaeth o winoedd a chwrw da. Fe fur busnesau i gyd yn buddsoddi a gweithion galed i baratoi ac ich croesawi ir dref.

Y mae calenr yr haf yn llawn dop o wyliau cyffrous a digwyddiadau unigryw ar gyfer ymwelwyr a phobl leol fel eu gilydd. Fe fydd y llyfryn hwn o gymorth i chi wneud y gorau och ymweliad y nein tref fendigedig. Mae gen if y atgofion o Aberaeron ac rwyn gobeithio bod llawer mwy i ddod bwrwch ati heddiw i ddechrau hel eich atgofion chi o Aberaeron!

 

Tom Williams (Maer)

 

Supported by Aberaeron Bicentenary 2007

webmaster@aberaeron.info

 Cardiconnect.com 2015