Coronafeirws

Mae Cyngor Tref Aberaeron yn arwain y gefnogaeth leol yn Ward Aberaeron ac wedi sefydlu rhwydwaith o gydlynwyr a gwirfoddolwyr. Mae’r gwybodaeth bellach wedi cael ei dosbarthu i’r holl breswylwyr.

Mae’r coronafeirws (COVID-19) yn salwch  all effeithio ar eich ysgyfaint a’ch llwybr anadlu. Fe’i achosir gan feirws o’r enw coronafeirws.

Beth i’w wneud os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn dangos symptomau’r coronafeirws.

Os ydych yn pryderu am eich symptomau, edrychwch a oes angen help meddygol.

Darllenwch am sut gallwch leihau’r perygl o ddal neu ledaenu’r coronafeirws.

Dolenni defnyddiol lleol 

Rhester Adnoddau

http://www.ceredigion.gov.uk/media/6632/list-of-resources-mid-south-ceredigion.pdf

Cyngor Sir Ceredigion  http://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/coronafeirws-covid-19/

Ceredigion Corona Virus Support (Facebook) https://www.facebook.com/groups/CeredigionCoronavirusSupport/

Dolenni Cenedlaethol

Iechyd Cyhoeddus Cymru  https://phw.nhs.wales/ 

Llywodraeth Cymru  https://llyw.cymru/coronafeirws