Dolenni defnyddiol

Tywydd ar gyfer Aberaeron (BBC)

Taith gerdded sain o Aberaeron

Canolfan Cyngor Dinasyddion Aberteifi a’r Cylch
Cyngor Ariannol? Ydych chi’n poeni am reoli eich arian?
Ei chael yn anodd talu eich biliau? Eich dyledion allan o reolaeth?
I drefnu apwyntiad yn Aberaeron gyda chynghorydd dyledion arbenigol
Ffôn 01239 621974 neu e-bostiwch moneyadvice@cardigancab.cabnet.org.uk

Discount Coder

Dysgu Cymraeg: Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd – gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa – gallwch gynnig cymorth i’ch plant gyda’u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd! http://www.learnwelshinmidwales.org/

The UK Health Centre

Your Eye Guide

The Wales map

Find Open

Argymhellir gan Rough Guides