Dolenni defnyddiol

Tywydd ar gyfer Aberaeron (BBC)

Canolfan Cyngor Dinasyddion Aberteifi a’r Cylch
Cyngor Ariannol? Ydych chi’n poeni am reoli eich arian?
Ei chael yn anodd talu eich biliau? Eich dyledion allan o reolaeth?
I drefnu apwyntiad yn Aberaeron gyda chynghorydd dyledion arbenigol
Ffôn 01239 621974 neu e-bostiwch moneyadvice@cardigancab.cabnet.org.uk

Discount Coder

Dysgu Cymraeg: Gall dysgu Cymraeg newid eich bywyd – gall siarad Cymraeg agor mwy o ddrysau yn eich gyrfa – gallwch gynnig cymorth i’ch plant gyda’u haddysg; darganfod mwy am ddiwylliant Cymru; tra hefyd yn gwneud ffrindiau a chysylltiadau newydd! http://www.learnwelshinmidwales.org/

The UK Health Centre

Your Eye Guide

The Wales map

Find Open

Argymhellir gan Rough Guides