Nadolig Cymunedol

 

 

 

1af Rhagfyr 2018

Cynhelir y digwyddiad eleni ddydd Sadwrn 1af Rhagfyr ac mae’r pwyllgor yn cynllunio rhai newidiadau i’r digwyddiad eleni. Fe fydd y gwin a chawl  arferol am ddim a bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Aberaeron yn cymryd rhan mewn gorymdaith llusern. Bydd stondinau o ganol dydd felly dewch a phrynwch eich anrhegion Nadolig.

I gofrestru stondin, defnyddiwch y ffurflen hon.

Cystadleuaeth Chwilio Ffenestri

Bydd cystadleuaeth eleni yn dechrau ddydd Iau 15 Tachwedd. Penderfynwyd newid y fformat eleni. Bydd gan bob busnes sy’n cymryd rhan gerdyn yn y ffenestr gyda llun o’r ketch Cadwgan arno. Ond bydd gan bob llun enw gwahanol ar y llong, yr holl enwau yw llongau a adeiladwyd yn Aberaeron. Bydd ffurflenni ar gael gan JR Evans, y siop esgidiau, o ddydd Iau 15 Tachwedd neu fan hyn.

Mae angen cwblhau ffurflenni a’i roi yn y blwch yn JR Evans erbyn 4.00 pm ddydd Iau 29 Tachwedd. Bydd tair gwobr, dau ar gyfer plant oedran ysgol gynradd ac un ar agor i bawb arall.