Nadolig Cymunedol

30ain Tachwedd 2019

Cynhelir y digwyddiad eleni ar ddydd Sadwrn 30ain o Dachwedd ac mae’r pwyllgor yn cynllunio rhai newidiadau i’r digwyddiad eleni. Fe fydd y gwin a chawl  arferol am ddim a bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Aberaeron yn cymryd rhan mewn gorymdaith golau. Bydd stondinau hefyd felly dewch a phrynwch eich anrhegion Nadolig.

I archebu lle ar gyfer eich stondin, cliciwch yma.