Carnifal

Carnifal 2024

26 Awst 2024

Y lliwiau ar gyfer 2024 yw Melyn, Oren a Coch

Carnifal 2023

28 Awst 2023

Y lliwiau ar gyfer 2023 yw Magenta a Gwyrdd Deilen

Carnifal 2022

Bydd Carnifal 2022 yn mynd yn ei flaen ar 29 Awst 2022.

Y lliwiau ar gyfer 2022 yw melyn a porffor.

Carnifal 2020

Mae Pwyllgor Gwelliannau Tref Aberaeron, ar ôl llawer o ystyriaeth, wedi penderfynu canslo Carnifal Aberaeron 2020.
Heb amheuaeth, bydd canslo carnifal eleni yn siom enfawr i bawb ac yn enwedig i’r rhai sy’n gweithio mor galed i sicrhau llwyddiant y digwyddiad blynyddol poblogaidd hwn.

Fodd bynnag, oherwydd maint a natur y carnifal, byddai’n anodd llwyfannu’n ddiogel, o ystyried y gwahanol gyfyngiadau yr ydym yn disgwyl bod mewn grym am gryn amser i ddod.

Mae’n wir ddrwg gennym fod yn rhaid gwneud y penderfyniad hwn, ond edrychwn ymlaen yn fawr at eich croesawu yn ôl i Garnifal Aberaeron 2021 y flwyddyn nesaf.

Hyd at yr amser hwnnw mae Pwyllgor Gwelliannau Tref Aberaeron yn diolch i chi am eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth barhaus ac yn dymuno iechyd da i chi i gyd.

Aberaeron Skies

Aberaeron Skies yw’r albwm newydd gan Big Chief a’i ffrindiau sydd wedi’u hysbrydoli gan Garnifal Aberaeron, gwrandewch a phrynwch yma.

Carnifal 2019

Carnifal 2018

Carnifal 2016

Carnifal 2015

Carnifal 2013

Carnifal 2012

Carnifal 1977