Croeso i Aberaeron

Gobeithiaf yn wir y byddwch yn mwynhau eich hymweIiad ag Aberaeron ac rwyn argyhoeddedig y bydd yn siwr o aros yn y cof!

Pleser o’r mwyaf yw eich croesawi chi, ar ran trigolion Aberaeron, i’n tref glan môr hard a phrydferth. Gyda’i thai Sioraidd lliwgar, harbwr deniadol a adeiladwyd tua 1807, cred sawl un taw Aberaeron yw trysor penna’ Bae Ceredigion.

Fel un a magwyd yn y dref, rwyf wedi cael y fraint o brofi popeth y gall Aberaeron ei gynnig. Fe ddaw’r cyfle i chi hefyd maes o law i fwynhau’r atyniadau a gynigir ganddo, o eistedd ar wal yr harbwr yn gwylio machlud yr haul, crwydro llwybrau’r arfordir a’r dref, mentro ar ein llwybrau beiciau neu fwynhau ein siopau a’n bwytai unigryw. Y mae gan Aberaeron rhywbeth at ddant pawb.

Y mae gennym gwestai bwtîc o’r radd flaenaf, llefydd i letya, busnesau gwely a brecwast teuluol a meysydd gwersylla. Y mae ein cafés, tafarndai a bwytai yn gweini cynnyrch lleol o flas arbennig, ynghyd â dewis helaeth o winoedd a chwrw da. Fe fu’r busnesau i gyd yn buddsoddi a gweithio’n galed i baratoi ac i’ch croesawi i’r dref.

Y mae calendr yr haf yn llawn dop o wyliau cyffrous a digwyddiadau unigryw ar gyfer ymwelwyr a phobl leol fel eu gilydd. Fe fydd y gwefa  hon o gymorth i chi wneud y gorau o’ch ymweliad y nein tref fendigedig. Mae gen if y atgofion o Aberaeron ac rwy’n gobeithio bod llawer mwy i ddod – bwrw’ch ati heddiw i ddechrau hel eich atgofion chi o Aberaeron!

Rhys Davies, Maer

Rhys Davies  (Maer)

 

 

Cefnogwyd gan Deuganmlwyddiant Aberaeron 2007