Croeso i Aberaeron

Fel Maer y Dre, pleser o’r mwyaf yw cyflwyno’r wefan yma i chi. Mae’r wefan poblogaidd yma wedi hod yn ffynhonell wybodaeth ddefnyddiol am bopeth sy’n digwydd yn Aberaeron, os mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld, neu os ydych yn dychwelyd, neu yn byw yn y dref, bydd y wefan yma yn rhoi’r wybodaeth i chi i gael y gorau yn y dref, yn ogystal â darllen erthyglau diddorol a rhestr o ddigwyddiadau cyffrous.

Efallai eich bod wedi sylwi bod Aberaeron yn edrych rhywfaint yn wahanol eleni. Mae’r gwaith ar Gynllun Diogelu’r Arfordir yn mynd yn ei flaen ac eisoes o flaen amser. Pan fydd wedi’i gwblhau flwyddyn nesaf, fe fydd yn diogelu’r dref rhag erydu’r arfodir a newid hinsawdd am sawl blwyddyn iddod.

Fodd bynnag, y prif neges eleni yw fad Aberaeron yn bendant ar agor! Mae ein busnesau lleol yn agored gan gynnwys ein bwytai a thafarndai enwog, yn ogystal â siopau anrhegion, caffis a llawer mwy. Gallwch lawrlwytho Ap y Dre am fwy o wybodaeth ar y rhain.

Drwy gydol yr haf, mae digwyddiadau cyffrous bron bob penwythnos, er enghraifft yr Wŷl Gwrw a Seidr a’r Wŷl Mecryll yn y Clwb Hwylio, neu’r Sioe Ceffylau Gwedd ynghanol y dref; mae rhywbeth at ddant pawb yn Aberaeron. Mae’r Twrnamaint Criced a’r Rygbi Saith Bob Ochr yn ddiwrnodau llawn hwyl, a pheidiwch anghofto’r Wŷl Arddio a Chrefftau yn y Cae Sgwar ym mis Mai.

Fel arfer, uchafbwynt y flwyddyn bydd Carnifal Aberaeron ar Ddydd Llun Gwyl y Banc. Lliwiau eleni yw melyn, oren a choch, Jelly gwisgwch yn llachar a dewch i gael hwyl!

Edrychwn ymlaen i’ch gweld a’ch croesawu!

Cynghorydd Aled Davies

Maer Tref Aberaeron 2024/25

Cefnogwyd gan Deuganmlwyddiant Aberaeron 2007