Croeso i Aberaeron

Ar ran trigolion y dref, pleser o’r mwyaf yw eich croesawu i dref harbwr prydferth Aberaeron.  Os mai dyma eich ymweliad cyntaf, neu os ydych yn dychwelyd, gobeithio byddwch yn mwynhau’r cyfan sydd gan Aberaeron i’w gynnig.  Mae’r amseroedd diweddar wedi bod yn heriol i lawer ac mae’r dref yn dal i addasu i’r arferol newydd.

Mae ystod eang o fusnesau yn aros i’ch croesawu, megis lletyau, siopau, tai bwyta, caffis a thafarnau, y cyfan yn darparu ansawdd a gwasanaeth ardderchog fel y medrwch fwynhau eich arhosiad.  Mae ein parciau, traethau a llwybrau ger yr afon yn werth eu harchwilio ar ddiwrnod ymlaciol.  Ond os ydych yn teimlo’n fwy egnïol, gallwch gerdded ar hyd yr arfordir neu ddefnyddio’r llwybrau seiclo i fwynhau llonyddwch yr arfordir a’r wlad.  Mae’r bywyd gwyllt ar hyd y llwybrau yma yn uchafbwynt i lawer wrth iddynt anadlu aer y môr.

Mae Cyngor y Dref yn gweithio gyda busnesau i sicrhau fod Aberaeron yn cynnal ei safonau aruchel fel lleoliad gwyliau godidog, ac felly yn sicrhau fod eich ymweliad â’r dref yn un cofiadwy, ac y byddwch wedi mwynhau er mwyn dychwelyd eto am sawl blwyddyn i ddod.

Cynghorydd Rhodri Jones

Maer Tref Aberaeron 2021/2022

Cefnogwyd gan Deuganmlwyddiant Aberaeron 2007