Croeso i Aberaeron

Fel Maer y Dref pleser o’r mwyaf yw cyflwyno’r wefan yma i chi. Mae’r wefan poblogaidd yma wedi hod yn ffynhonell wybodaeth ddefnyddiol am bopeth sy’n digwydd yn Aberaeron, os ydych yn un o’r trigolion neu yn un o’r ymwelwyr. Mae Aberaeron yn dref arbennig gyda chymaint i’w wneud a’ch diddanu drwy gydol y flwyddyn, a gellir cael yr holl wybodaeth yma. Ond os ydych eisiau gwybod mwy, ewch i’r Llyfrgell leol neu’r Ganolfan Twristiaid, ble cewch gymorth pellach.

Gallwch ddod o hyd i unrhyw beth y chwiliwch amdano yn Aberaeron. Gwnewch y mwyafo o’r dref brydferth Sioraidd a’r ardal leol drwy gerdded ar hyd y prom neu un o’r parciau a’r mannau agored o gwmpas y dren Mae yma nifer o lwybrau i’w troedio, ac fe gewch y wybodaeth yn y gwefan yma. Os hofech fod ychydig mwy anturus, mae yma gvfle i gymryd rhan mewn nifer o chwaraeon a gweithgareddau, o chwaraeon pel i weithgareddau megis hwylio, rhwyfo a rhedeg. Mae rhywbeth yma i bawb yn y dref neu’n agos.

Os oes chwant bwyd a diod arnoch, mae nifer fawr o gaffis, tai bwyta a thafarndai gwobrwyedig ar agor trwy’r dydd, yn ogystal a busnesau lleol o ansawdd uchel, felly dangoswch eich cefnogaeth os cewch y cyfle. Byseddwch y gwefan a gwnewch y mwyaf o’ch hamser yn y dref. Mae Aberaeron yn dref arbennig ac rwy’n siwr y cewch amser gwych yma.

Cynghorydd Darryl Evans

Maer Tref Aberaeron 2022/2023

Cefnogwyd gan Deuganmlwyddiant Aberaeron 2007