Croeso i Aberaeron

Ar ran trigolion y dref, rwyf wrth fy modd yn eich croesawu chi i dref hardd Aberaeron. Bydd y canllaw hwn yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar sut i gael y gorau o’ch ymweliad, gan gynnwys erthyglau diddorol a rhestr gynhwysfawr o’n rhaglen gyffrous o wyliau a digwyddiadau.

Yma o’n bariau hyfryd, ein bwytai, ein caffis a’n siopau hardd, fe gewch chi dawelwch yn ein parciau, ac mae cerddedglan yr afon yn hudol. I gael gwybodaeth am y llwybr arfordirol a beicio, ewch i’n Canolfan Groeso ar Barc y Cei, yn enwedig os ydych chi’n dymuno archebu llety neu ymestyn eich arhosiad. Pwy allai eich bai chi, mae ein gwestai bwti a gwestai o’r ansawdd gorau mewn dyluniad a chysur!

Rydym yn ymfalchïo’n fawr yn ein tref ac rydym yn gyson yn ceisio gwneud gwelliannau. Rydym yn gweithio gyda busnesau i ddod yn dref ddi-blastig un defnydd. Rydym yn gofyn i chi ein helpu i gadw ein tref yn lân ac yn dd-sbwriel. Mae croeso mawr i gŵn ac edrychwch am symbolau ar y biniau trefi, a fydd yn rhoi gwybod i chi os ydynt yn derbyn bagiau poop, y rhan fwyaf ohonynt. Rydyn ni eisiau i Aberaeron edrych ar ei orau i chi.

Yn anad dim, mwynhewch eich amser yma, rydym yn gwerthfawrogi’ch ymweliad yn fawr iawn.

 

Cyng. Elizabeth Evans

Maer Aberaeron 2018/19

 

 

Cefnogwyd gan Deuganmlwyddiant Aberaeron 2007