Pamffled y dref

Cyhoeddir pamffled Aberaeron yn flynyddol gan Bwyllgor Rheoli’r Neuadd Goffa, ac mae’n cynnwys gwybodaeth leol defnyddiol. Dosberthir y pamffled ar hyd a lled y wlad.